ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測
更新:01月23日(一)13:00

1

恭喜讓賽
2023年1月24日(二) 開跑 12:30
草地 1200m  總獎金HK$1,080,000預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 3
閹4   潘頓
130
 
1.6
2 11
閹5   巴度
118
 
6.6
3 12
閹6   波健士
117
 
51.0
4 5
閹4   何澤堯
127
 
10.0
5 1
雄5   田泰安
135
 
6.8
6 4
閹5   蘇兆輝
128
 
11.0
7 6
閹4   班德禮
127
 
90.0
8 2
閹5   希威森
134
 
34.0
9 7
閹3   梁家俊
127
 
107.0
10 9 ×
閹5   巫顯東
118
 
44.0
11 8
閹6   賀銘年
125
 
43.0
12 10
閹6   潘明輝
117
 
70.0

預測
標誌
評論
3 10.8%(3位)
11 18.8%(1位)
12 16.6%(2位)
5 6.1%(9位)
1 7.6%(7位)
4 6.6%(8位)
6 5.7%(10位)
2 2.5%(11位)
7 0.4%(12位)
9 × 8%(5位)
8 9%(4位)
10 8%(6位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
2 11
閹5   巴度
118
 
6.6
3 12
閹6   波健士
117
 
51.0
1 3
閹4   潘頓
130
 
1.6
11 8
閹6   賀銘年
125
 
43.0
10 9 ×
閹5   巫顯東
118
 
44.0
12 10
閹6   潘明輝
117
 
70.0
9 7
閹3   梁家俊
127
 
107.0
6 4
閹5   蘇兆輝
128
 
11.0
4 5
閹4   何澤堯
127
 
10.0
5 1
雄5   田泰安
135
 
6.8
7 6
閹4   班德禮
127
 
90.0
8 2
閹5   希威森
134
 
34.0

預測
標誌
評論
11 18.8%(1位)
12 16.6%(2位)
3 10.8%(3位)
8 9%(4位)
9 × 8%(5位)
10 8%(6位)
7 0.4%(12位)
4 6.6%(8位)
5 6.1%(9位)
1 7.6%(7位)
6 5.7%(10位)
2 2.5%(11位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 3
閹4   潘頓
130
 
1.6
2 11
閹5   巴度
118
 
6.6
5 1
雄5   田泰安
135
 
6.8
4 5
閹4   何澤堯
127
 
10.0
6 4
閹5   蘇兆輝
128
 
11.0
8 2
閹5   希威森
134
 
34.0
11 8
閹6   賀銘年
125
 
43.0
10 9 ×
閹5   巫顯東
118
 
44.0
3 12
閹6   波健士
117
 
51.0
12 10
閹6   潘明輝
117
 
70.0
7 6
閹4   班德禮
127
 
90.0
9 7
閹3   梁家俊
127
 
107.0

預測
標誌
評論
3 10.8%(3位)
11 18.8%(1位)
1 7.6%(7位)
5 6.1%(9位)
4 6.6%(8位)
2 2.5%(11位)
8 9%(4位)
9 × 8%(5位)
12 16.6%(2位)
10 8%(6位)
6 5.7%(10位)
7 0.4%(12位)
最終更新日期:01月23日(一)13:00
必要Gold
VIP 10G
普通 20G

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON