ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測
更新:05月21日(二)13:00

7

聯福讓賽
2024年5月22日(三) 開跑 21:45
草地 1000m  總獎金HK$1,860,000預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 11
閹3   潘明輝
117
 
11.0
2 1
閹4   潘頓
135
 
2.2
3 8
閹4   霍宏聲
124
 
6.1
4 7
閹5   班德禮
125
 
8.6
5 4
閹4   鍾易禮
128
 
19.0
6 3
閹5   陳嘉熙
127
 
17.0
7 10
閹4   巴度
121
 
10.0
8 6
閹5   田泰安
126
 
46.0
9 9
閹6   艾道拿
121
 
15.0
10 2
閹4   布文
135
 
60.0
11 5
閹5   何澤堯
128
 
14.0
12 12 ×
閹3   賀銘年
118
 
70.0

預測
標誌
評論
11 12%(2位)
1 11.4%(4位)
8 22.4%(1位)
7 4.5%(9位)
4 2.8%(11位)
3 3.7%(10位)
10 11.6%(3位)
6 8%(7位)
9 8.4%(6位)
2 0.7%(12位)
5 5.9%(8位)
12 × 8.5%(5位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
3 8
閹4   霍宏聲
124
 
6.1
1 11
閹3   潘明輝
117
 
11.0
7 10
閹4   巴度
121
 
10.0
2 1
閹4   潘頓
135
 
2.2
12 12 ×
閹3   賀銘年
118
 
70.0
4 7
閹5   班德禮
125
 
8.6
5 4
閹4   鍾易禮
128
 
19.0
6 3
閹5   陳嘉熙
127
 
17.0
8 6
閹5   田泰安
126
 
46.0
9 9
閹6   艾道拿
121
 
15.0
10 2
閹4   布文
135
 
60.0
11 5
閹5   何澤堯
128
 
14.0

預測
標誌
評論
8 22.4%(1位)
11 12%(2位)
10 11.6%(3位)
1 11.4%(4位)
12 × 8.5%(5位)
7 4.5%(9位)
4 2.8%(11位)
3 3.7%(10位)
6 8%(7位)
9 8.4%(6位)
2 0.7%(12位)
5 5.9%(8位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
2 1
閹4   潘頓
135
 
2.2
3 8
閹4   霍宏聲
124
 
6.1
4 7
閹5   班德禮
125
 
8.6
7 10
閹4   巴度
121
 
10.0
1 11
閹3   潘明輝
117
 
11.0
11 5
閹5   何澤堯
128
 
14.0
9 9
閹6   艾道拿
121
 
15.0
6 3
閹5   陳嘉熙
127
 
17.0
5 4
閹4   鍾易禮
128
 
19.0
8 6
閹5   田泰安
126
 
46.0
10 2
閹4   布文
135
 
60.0
12 12 ×
閹3   賀銘年
118
 
70.0

預測
標誌
評論
1 11.4%(4位)
8 22.4%(1位)
7 4.5%(9位)
10 11.6%(3位)
11 12%(2位)
5 5.9%(8位)
9 8.4%(6位)
3 3.7%(10位)
4 2.8%(11位)
6 8%(7位)
2 0.7%(12位)
12 × 8.5%(5位)
最終更新日期:05月21日(二)13:00
必要Gold
VIP 10G
普通 20G

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON