pulsar 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
pulsar 嘅賽馬預測
Lv 090 更新:06月02日(二)14:06

2

士丹頓讓賽C4
2020年6月3日(三) 開跑 19:15
草地 1200m  總獎金HK$967,000

■預測標誌的意思

貼士正選 貼士次選 冷選 位置冷門 消除
△ ✕


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 11
何澤堯
119
呂健威
12
11
1.10.07
8-8-1
2 12
楊明綸
114
方嘉柏
15
5 鼻位
1.10.07
6-7-2
3 6
田泰安
124
文家良
4.6
4 頸位
1.10.13
4-4-3
4 8
潘頓
122
高伯新
10
12 短馬頭位
1.10.15
11-10-4
5 1
賀銘年
132
霍利時
11
7 短馬頭位
1.10.16
7-6-5
6 3
波健士
126
姚本輝
19
6 2-1/2
1.10.58
3-3-6
7 9
史卓豐
121
韋達
7.9
1 短馬頭位
1.10.61
5-5-7
8 2
巫顯東
128
徐雨石
16
2 頸位
1.10.64
9-9-8
9 7
莫雷拉
123
蔡約翰
4.0
8 短馬頭位
1.10.65
2-2-9
10 10
陳嘉熙
113
葉楚航
6.1
9 2-1/4
1.11.01
1-1-10
11 5
潘明輝
123
何良
122
10 3-1/2
1.11.56
12-12-11
12 4
黎海榮
125
徐雨石
311
3 短馬頭位
1.11.57
10-11-12

預測
標誌
評論
11
12
6
8
1
3
9
2
7
10
5
4


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
2 12
楊明綸
114
方嘉柏
15
5 鼻位
1.10.07
6-7-2
1 11
何澤堯
119
呂健威
12
11
1.10.07
8-8-1
3 6
田泰安
124
文家良
4.6
4 頸位
1.10.13
4-4-3
4 8
潘頓
122
高伯新
10
12 短馬頭位
1.10.15
11-10-4
5 1
賀銘年
132
霍利時
11
7 短馬頭位
1.10.16
7-6-5
6 3
波健士
126
姚本輝
19
6 2-1/2
1.10.58
3-3-6
7 9
史卓豐
121
韋達
7.9
1 短馬頭位
1.10.61
5-5-7
8 2
巫顯東
128
徐雨石
16
2 頸位
1.10.64
9-9-8
9 7
莫雷拉
123
蔡約翰
4.0
8 短馬頭位
1.10.65
2-2-9
10 10
陳嘉熙
113
葉楚航
6.1
9 2-1/4
1.11.01
1-1-10
11 5
潘明輝
123
何良
122
10 3-1/2
1.11.56
12-12-11
12 4
黎海榮
125
徐雨石
311
3 短馬頭位
1.11.57
10-11-12

預測
標誌
評論
12
11
6
8
1
3
9
2
7
10
5
4


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
9 7
莫雷拉
123
蔡約翰
4.0
8 短馬頭位
1.10.65
2-2-9
3 6
田泰安
124
文家良
4.6
4 頸位
1.10.13
4-4-3
10 10
陳嘉熙
113
葉楚航
6.1
9 2-1/4
1.11.01
1-1-10
7 9
史卓豐
121
韋達
7.9
1 短馬頭位
1.10.61
5-5-7
4 8
潘頓
122
高伯新
10
12 短馬頭位
1.10.15
11-10-4
5 1
賀銘年
132
霍利時
11
7 短馬頭位
1.10.16
7-6-5
1 11
何澤堯
119
呂健威
12
11
1.10.07
8-8-1
2 12
楊明綸
114
方嘉柏
15
5 鼻位
1.10.07
6-7-2
8 2
巫顯東
128
徐雨石
16
2 頸位
1.10.64
9-9-8
6 3
波健士
126
姚本輝
19
6 2-1/2
1.10.58
3-3-6
11 5
潘明輝
123
何良
122
10 3-1/2
1.11.56
12-12-11
12 4
黎海榮
125
徐雨石
311
3 短馬頭位
1.11.57
10-11-12

預測
標誌
評論
7
6
10
9
8
1
11
12
2
3
5
4
最終更新日期:06月02日(二)14:06

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON