dagashikashi 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
dagashikashi 嘅賽馬預測
Lv 084 更新:05月04日(二)15:15

7

紅磡灣讓賽C3
2021年5月5日(三) 開跑 21:45
草地 1200m  總獎金HK$1,500,000

■預測標誌的意思

貼士正選 貼士次選 冷選 位置冷門 消除
△ ✕


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 3
周俊樂
123
韋達
3.4
2
1.09.37
2-2-1
2 4
潘頓
130
呂健威
4.9
1 1/2
1.09.46
5-5-2
3 5
田泰安
127
沈集成
23
4 2
1.09.77
8-7-3
4 9
梁家俊
120
何良
24
7 1/2
1.09.85
7-8-4
5 2
莫雷拉
132
方嘉柏
6.1
5 3/4
1.09.99
1-1-5
6 1
薛恩
133
霍利時
7.9
3 短馬頭位
1.10.01
3-3-6
7 11
蔡明紹
117
方嘉柏
12
6 頭位
1.10.03
9-10-7
8 8
何澤堯
120
羅富全
68
10 1
1.10.18
11-11-8
9 10
潘明輝
116
姚本輝
8.0
8 3/4
1.10.31
10-9-9
10 7
賀銘年
123
蔡約翰
24
9 鼻位
1.10.31
4-4-10
11 6
史卓豐
125
大衛希斯
12
11 頸位
1.10.38
6-6-11

預測
標誌
評論
3
4
5
9
2
1
11
8
10
7
6


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
3 5
田泰安
127
沈集成
23
4 2
1.09.77
8-7-3
1 3
周俊樂
123
韋達
3.4
2
1.09.37
2-2-1
2 4
潘頓
130
呂健威
4.9
1 1/2
1.09.46
5-5-2
4 9
梁家俊
120
何良
24
7 1/2
1.09.85
7-8-4
5 2
莫雷拉
132
方嘉柏
6.1
5 3/4
1.09.99
1-1-5
6 1
薛恩
133
霍利時
7.9
3 短馬頭位
1.10.01
3-3-6
7 11
蔡明紹
117
方嘉柏
12
6 頭位
1.10.03
9-10-7
8 8
何澤堯
120
羅富全
68
10 1
1.10.18
11-11-8
9 10
潘明輝
116
姚本輝
8.0
8 3/4
1.10.31
10-9-9
10 7
賀銘年
123
蔡約翰
24
9 鼻位
1.10.31
4-4-10
11 6
史卓豐
125
大衛希斯
12
11 頸位
1.10.38
6-6-11

預測
標誌
評論
5
3
4
9
2
1
11
8
10
7
6


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 3
周俊樂
123
韋達
3.4
2
1.09.37
2-2-1
2 4
潘頓
130
呂健威
4.9
1 1/2
1.09.46
5-5-2
5 2
莫雷拉
132
方嘉柏
6.1
5 3/4
1.09.99
1-1-5
6 1
薛恩
133
霍利時
7.9
3 短馬頭位
1.10.01
3-3-6
9 10
潘明輝
116
姚本輝
8.0
8 3/4
1.10.31
10-9-9
11 6
史卓豐
125
大衛希斯
12
11 頸位
1.10.38
6-6-11
7 11
蔡明紹
117
方嘉柏
12
6 頭位
1.10.03
9-10-7
3 5
田泰安
127
沈集成
23
4 2
1.09.77
8-7-3
10 7
賀銘年
123
蔡約翰
24
9 鼻位
1.10.31
4-4-10
4 9
梁家俊
120
何良
24
7 1/2
1.09.85
7-8-4
8 8
何澤堯
120
羅富全
68
10 1
1.10.18
11-11-8

預測
標誌
評論
3
4
2
1
10
6
11
5
7
9
8
最終更新日期:05月04日(二)15:15

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON