YOU 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
YOU 嘅賽馬預測
Lv 097 更新:02月11日(二)14:42

5

粉嶺讓賽C3
2020年2月12日(三) 開跑 21:15
草地 1000m  總獎金HK$1,450,000

■預測標誌的意思

貼士正選 貼士次選 冷選 位置冷門 消除
△ ✕


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 3
潘頓
131
約翰摩亞
2.9
2
0.56.11
4-3-1
2 4
巴度
130
蔡約翰
2.2
3 1-3/4
0.56.39
10-9-2
3 2
田泰安
133
告東尼
15
7 短馬頭位
0.56.41
1-1-3
4 1
郭能
133
霍利時
27
8 2
0.56.72
9-10-4
5 12
梁家俊
115
蘇偉賢
38
12 3/4
0.56.87
11-11-5
6 9
陳嘉熙
114
沈集成
27
6 短馬頭位
0.56.88
3-4-6
7 6
希威森
128
姚本輝
112
11 頭位
0.56.91
8-8-7
8 5
何澤堯
129
方嘉柏
89
9 短馬頭位
0.56.93
2-2-8
9 8
彭國年
126
丁冠豪
15
4 鼻位
0.56.93
7-6-9
10 11
蔡明紹
114
徐雨石
16
1 短馬頭位
0.56.95
12-12-10
11 10
潘明輝
120
賀賢
13
5 1/2
0.57.04
6-7-11
12 7
史卓豐
127
高伯新
22
10 短馬頭位
0.57.05
5-5-12

預測
標誌
評論
3
4
2
1
12
9
6
5
8
11
10
7


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 3
潘頓
131
約翰摩亞
2.9
2
0.56.11
4-3-1
3 2
田泰安
133
告東尼
15
7 短馬頭位
0.56.41
1-1-3
2 4
巴度
130
蔡約翰
2.2
3 1-3/4
0.56.39
10-9-2
4 1
郭能
133
霍利時
27
8 2
0.56.72
9-10-4
5 12
梁家俊
115
蘇偉賢
38
12 3/4
0.56.87
11-11-5
6 9
陳嘉熙
114
沈集成
27
6 短馬頭位
0.56.88
3-4-6
7 6
希威森
128
姚本輝
112
11 頭位
0.56.91
8-8-7
8 5
何澤堯
129
方嘉柏
89
9 短馬頭位
0.56.93
2-2-8
9 8
彭國年
126
丁冠豪
15
4 鼻位
0.56.93
7-6-9
10 11
蔡明紹
114
徐雨石
16
1 短馬頭位
0.56.95
12-12-10
11 10
潘明輝
120
賀賢
13
5 1/2
0.57.04
6-7-11
12 7
史卓豐
127
高伯新
22
10 短馬頭位
0.57.05
5-5-12

預測
標誌
評論
3
2
4
1
12
9
6
5
8
11
10
7


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
2 4
巴度
130
蔡約翰
2.2
3 1-3/4
0.56.39
10-9-2
1 3
潘頓
131
約翰摩亞
2.9
2
0.56.11
4-3-1
11 10
潘明輝
120
賀賢
13
5 1/2
0.57.04
6-7-11
3 2
田泰安
133
告東尼
15
7 短馬頭位
0.56.41
1-1-3
9 8
彭國年
126
丁冠豪
15
4 鼻位
0.56.93
7-6-9
10 11
蔡明紹
114
徐雨石
16
1 短馬頭位
0.56.95
12-12-10
12 7
史卓豐
127
高伯新
22
10 短馬頭位
0.57.05
5-5-12
6 9
陳嘉熙
114
沈集成
27
6 短馬頭位
0.56.88
3-4-6
4 1
郭能
133
霍利時
27
8 2
0.56.72
9-10-4
5 12
梁家俊
115
蘇偉賢
38
12 3/4
0.56.87
11-11-5
8 5
何澤堯
129
方嘉柏
89
9 短馬頭位
0.56.93
2-2-8
7 6
希威森
128
姚本輝
112
11 頭位
0.56.91
8-8-7

預測
標誌
評論
4
3
10
2
8
11
7
9
1
12
5
6
最終更新日期:02月11日(二)14:42

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON