Follow 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
Follow 嘅賽馬預測
Lv 062 更新:04月08日(四)19:42

3

金文泰讓賽C2
2021年4月8日(四) 開跑 19:45
草地 1000m  總獎金HK$2,200,000

■預測標誌的意思

貼士正選 貼士次選 冷選 位置冷門 消除
△ ✕


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 9
何澤堯
117
呂健威
8.8
2
0.56.47
8-6-1
2 4
賀銘年
120
蔡約翰
10
3 1-1/2
0.56.71
7-7-2
3 1
巴度
133
方嘉柏
17
8 1-1/4
0.56.88
9-9-3
4 8
波健士
117
羅富全
8.3
7 鼻位
0.56.89
1-1-4
5 6
巫顯東
115
呂健威
4.6
1 3/4
0.57.00
4-5-5
6 3
莫雷拉
126
蔡約翰
10
5 頸位
0.57.04
5-3-6
7 7
田泰安
117
告東尼
8.1
9 1-1/2
0.57.27
3-8-7
8 2
潘頓
132
沈集成
2.6
4 2-1/2
0.57.65
6-2-8
9 5
楊明綸
118
蘇偉賢
57
6 7
0.58.76
2-4-9

預測
標誌
評論
9
4
1
8
6
3
7
2
5


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 9
何澤堯
117
呂健威
8.8
2
0.56.47
8-6-1
2 4
賀銘年
120
蔡約翰
10
3 1-1/2
0.56.71
7-7-2
3 1
巴度
133
方嘉柏
17
8 1-1/4
0.56.88
9-9-3
4 8
波健士
117
羅富全
8.3
7 鼻位
0.56.89
1-1-4
5 6
巫顯東
115
呂健威
4.6
1 3/4
0.57.00
4-5-5
6 3
莫雷拉
126
蔡約翰
10
5 頸位
0.57.04
5-3-6
7 7
田泰安
117
告東尼
8.1
9 1-1/2
0.57.27
3-8-7
8 2
潘頓
132
沈集成
2.6
4 2-1/2
0.57.65
6-2-8
9 5
楊明綸
118
蘇偉賢
57
6 7
0.58.76
2-4-9

預測
標誌
評論
9
4
1
8
6
3
7
2
5


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
8 2
潘頓
132
沈集成
2.6
4 2-1/2
0.57.65
6-2-8
5 6
巫顯東
115
呂健威
4.6
1 3/4
0.57.00
4-5-5
7 7
田泰安
117
告東尼
8.1
9 1-1/2
0.57.27
3-8-7
4 8
波健士
117
羅富全
8.3
7 鼻位
0.56.89
1-1-4
1 9
何澤堯
117
呂健威
8.8
2
0.56.47
8-6-1
2 4
賀銘年
120
蔡約翰
10
3 1-1/2
0.56.71
7-7-2
6 3
莫雷拉
126
蔡約翰
10
5 頸位
0.57.04
5-3-6
3 1
巴度
133
方嘉柏
17
8 1-1/4
0.56.88
9-9-3
9 5
楊明綸
118
蘇偉賢
57
6 7
0.58.76
2-4-9

預測
標誌
評論
2
6
7
8
9
4
3
1
5
最終更新日期:04月08日(四)19:42

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON