Namurakokuoh 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
Namurakokuoh 嘅賽馬預測
Lv 065 更新:05月18日(三)19:47

5

果洲群島讓賽C4
2022年5月18日(三) 開跑 20:50
草地 1200m  總獎金HK$1,040,000

■預測標誌的意思

貼士正選 貼士次選 冷選 位置冷門 消除
△ ✕


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 10
巴度
119
賀賢
68
10
1.10.51
12-8-1
2 1
霍宏聲
133
高伯新
12
6 1/2
1.10.60
1-1-2
3 6
希威森
123
韋達
6.6
12 頭位
1.10.63
7-4-3
4 7
薛恩
123
蘇保羅
3.3
1 頸位
1.10.69
5-6-4
5 5
田泰安
124
葉楚航
6.8
8 3/4
1.10.83
10-7-5
6 4
嘉里
124
大衛希斯
14
3 短馬頭位
1.10.84
8-10-6
7 8
蔡明紹
123
告東尼
6.0
2 短馬頭位
1.10.86
3-3-7
8 12
巫顯東
111
容天鵬
31
5 頸位
1.10.93
4-5-8
9 2
潘頓
128
沈集成
4.9
4 頸位
1.10.97
6-9-9
10 11
波健士
115
鄭俊偉
102
11 1-1/4
1.11.18
2-2-10
11 9
何澤堯
120
丁冠豪
52
9 短馬頭位
1.11.21
11-12-11
12 3
梁家俊
125
徐雨石
36
7 3/4
1.11.33
9-11-12

預測
標誌
評論
10
1
6
7
5
4
8
12
2
11
9
3


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 10
巴度
119
賀賢
68
10
1.10.51
12-8-1
3 6
希威森
123
韋達
6.6
12 頭位
1.10.63
7-4-3
2 1
霍宏聲
133
高伯新
12
6 1/2
1.10.60
1-1-2
4 7
薛恩
123
蘇保羅
3.3
1 頸位
1.10.69
5-6-4
5 5
田泰安
124
葉楚航
6.8
8 3/4
1.10.83
10-7-5
6 4
嘉里
124
大衛希斯
14
3 短馬頭位
1.10.84
8-10-6
7 8
蔡明紹
123
告東尼
6.0
2 短馬頭位
1.10.86
3-3-7
8 12
巫顯東
111
容天鵬
31
5 頸位
1.10.93
4-5-8
9 2
潘頓
128
沈集成
4.9
4 頸位
1.10.97
6-9-9
10 11
波健士
115
鄭俊偉
102
11 1-1/4
1.11.18
2-2-10
11 9
何澤堯
120
丁冠豪
52
9 短馬頭位
1.11.21
11-12-11
12 3
梁家俊
125
徐雨石
36
7 3/4
1.11.33
9-11-12

預測
標誌
評論
10
6
1
7
5
4
8
12
2
11
9
3


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
4 7
薛恩
123
蘇保羅
3.3
1 頸位
1.10.69
5-6-4
9 2
潘頓
128
沈集成
4.9
4 頸位
1.10.97
6-9-9
7 8
蔡明紹
123
告東尼
6.0
2 短馬頭位
1.10.86
3-3-7
3 6
希威森
123
韋達
6.6
12 頭位
1.10.63
7-4-3
5 5
田泰安
124
葉楚航
6.8
8 3/4
1.10.83
10-7-5
2 1
霍宏聲
133
高伯新
12
6 1/2
1.10.60
1-1-2
6 4
嘉里
124
大衛希斯
14
3 短馬頭位
1.10.84
8-10-6
8 12
巫顯東
111
容天鵬
31
5 頸位
1.10.93
4-5-8
12 3
梁家俊
125
徐雨石
36
7 3/4
1.11.33
9-11-12
11 9
何澤堯
120
丁冠豪
52
9 短馬頭位
1.11.21
11-12-11
1 10
巴度
119
賀賢
68
10
1.10.51
12-8-1
10 11
波健士
115
鄭俊偉
102
11 1-1/4
1.11.18
2-2-10

預測
標誌
評論
7
2
8
6
5
1
4
12
3
9
10
11
最終更新日期:05月18日(三)19:47

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON