unworker 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
unworker 嘅賽馬預測
Lv 076 更新:11月22日()13:03

5

馬會短途錦標G2
2020年11月22日(日) 開跑 15:05
草地 1200m  總獎金HK$4,500,000

■預測標誌的意思

貼士正選 貼士次選 冷選 位置冷門 消除
△ ✕


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 1
莫雷拉
123
蔡約翰
3.9
5
1.08.00
4-4-1
2 7
田泰安
123
告東尼
2.3
1 3/4
1.08.12
2-1-2
3 5
賀銘年
123
高伯新
50
7 頸位
1.08.17
10-10-3
4 3
潘頓
123
姚本輝
7.5
6 頭位
1.08.21
6-6-4
5 6
史卓豐
123
羅富全
17
2 頸位
1.08.25
3-3-5
6 8
何澤堯
123
羅富全
49
9 鼻位
1.08.26
8-8-6
7 10
巴度
123
韋達
12
3 鼻位
1.08.26
5-5-7
8 9
彭國年
123
丁冠豪
10
8 頭位
1.08.29
7-7-8
9 4
梁家俊
123
葉楚航
20
10 2-1/2
1.08.69
9-9-9
10 2
蔡明紹
123
文家良
15
4 6
1.09.63
1-2-10

預測
標誌
評論
1
7
5
3
6
8
10
9
4
2


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 1
莫雷拉
123
蔡約翰
3.9
5
1.08.00
4-4-1
4 3
潘頓
123
姚本輝
7.5
6 頭位
1.08.21
6-6-4
2 7
田泰安
123
告東尼
2.3
1 3/4
1.08.12
2-1-2
3 5
賀銘年
123
高伯新
50
7 頸位
1.08.17
10-10-3
5 6
史卓豐
123
羅富全
17
2 頸位
1.08.25
3-3-5
6 8
何澤堯
123
羅富全
49
9 鼻位
1.08.26
8-8-6
7 10
巴度
123
韋達
12
3 鼻位
1.08.26
5-5-7
8 9
彭國年
123
丁冠豪
10
8 頭位
1.08.29
7-7-8
9 4
梁家俊
123
葉楚航
20
10 2-1/2
1.08.69
9-9-9
10 2
蔡明紹
123
文家良
15
4 6
1.09.63
1-2-10

預測
標誌
評論
1
3
7
5
6
8
10
9
4
2


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
2 7
田泰安
123
告東尼
2.3
1 3/4
1.08.12
2-1-2
1 1
莫雷拉
123
蔡約翰
3.9
5
1.08.00
4-4-1
4 3
潘頓
123
姚本輝
7.5
6 頭位
1.08.21
6-6-4
8 9
彭國年
123
丁冠豪
10
8 頭位
1.08.29
7-7-8
7 10
巴度
123
韋達
12
3 鼻位
1.08.26
5-5-7
10 2
蔡明紹
123
文家良
15
4 6
1.09.63
1-2-10
5 6
史卓豐
123
羅富全
17
2 頸位
1.08.25
3-3-5
9 4
梁家俊
123
葉楚航
20
10 2-1/2
1.08.69
9-9-9
6 8
何澤堯
123
羅富全
49
9 鼻位
1.08.26
8-8-6
3 5
賀銘年
123
高伯新
50
7 頸位
1.08.17
10-10-3

預測
標誌
評論
7
1
3
9
10
2
6
4
8
5
最終更新日期:11月22日()13:03

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON