a7ec363f74 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
a7ec363f74 嘅賽馬預測
Lv 098 更新:11月18日()19:12

4

中銀香港資產管理讓賽C2
2023年11月19日(日) 開跑 14:00
草地 1200m  總獎金HK$2,840,000

■預測標誌的意思

貼士正選 貼士次選 冷選 位置冷門 消除
△ ✕


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 8
艾道拿
122
蔡約翰
3.9
4
1.08.49
6-5-1
2 1 ×
希威森
135
呂健威
21
2 頸位
1.08.53
1-1-2
3 2
潘頓
130
賀賢
5.8
9 頸位
1.08.57
9-9-3
4 3
艾兆禮
130
羅富全
13
7 1-1/4
1.08.79
5-6-4
5 9
田泰安
120
大衛希斯
2.9
5 1-1/4
1.08.99
2-2-5
6 5 ×
蔡明紹
129
告東尼
9.2
1 3/4
1.09.10
8-7-6
7 6 ×
巴度
124
蔡約翰
16
6 1
1.09.27
7-8-7
8 4
黃智弘
120
文家良
89
3 短馬頭位
1.09.28
4-4-8
9 7
何澤堯
122
羅富全
6.9
8 2-1/4
1.09.65
3-3-9

預測
標誌
評論
8
1 ×
2
3
9
5 ×
6 ×
4
7


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
3 2
潘頓
130
賀賢
5.8
9 頸位
1.08.57
9-9-3
1 8
艾道拿
122
蔡約翰
3.9
4
1.08.49
6-5-1
5 9
田泰安
120
大衛希斯
2.9
5 1-1/4
1.08.99
2-2-5
9 7
何澤堯
122
羅富全
6.9
8 2-1/4
1.09.65
3-3-9
2 1 ×
希威森
135
呂健威
21
2 頸位
1.08.53
1-1-2
6 5 ×
蔡明紹
129
告東尼
9.2
1 3/4
1.09.10
8-7-6
7 6 ×
巴度
124
蔡約翰
16
6 1
1.09.27
7-8-7
4 3
艾兆禮
130
羅富全
13
7 1-1/4
1.08.79
5-6-4
8 4
黃智弘
120
文家良
89
3 短馬頭位
1.09.28
4-4-8

預測
標誌
評論
2
8
9
7
1 ×
5 ×
6 ×
3
4


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
5 9
田泰安
120
大衛希斯
2.9
5 1-1/4
1.08.99
2-2-5
1 8
艾道拿
122
蔡約翰
3.9
4
1.08.49
6-5-1
3 2
潘頓
130
賀賢
5.8
9 頸位
1.08.57
9-9-3
9 7
何澤堯
122
羅富全
6.9
8 2-1/4
1.09.65
3-3-9
6 5 ×
蔡明紹
129
告東尼
9.2
1 3/4
1.09.10
8-7-6
4 3
艾兆禮
130
羅富全
13
7 1-1/4
1.08.79
5-6-4
7 6 ×
巴度
124
蔡約翰
16
6 1
1.09.27
7-8-7
2 1 ×
希威森
135
呂健威
21
2 頸位
1.08.53
1-1-2
8 4
黃智弘
120
文家良
89
3 短馬頭位
1.09.28
4-4-8

預測
標誌
評論
9
8
2
7
5 ×
3
6 ×
1 ×
4
最終更新日期:11月18日()19:12

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON