Agnes  TAKION 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
Agnes TAKION 嘅賽馬預測
Lv 072 更新:01月13日(三)07:10

9

海棠讓賽C3
2021年1月13日(三) 開跑 22:50
草地 1200m  總獎金HK$1,500,000

■預測標誌的意思

貼士正選 貼士次選 冷選 位置冷門 消除
△ ✕


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 10 ×
波健士
119
大衛希斯
11
2
1.09.85
4-5-1
2 2
巴度
127
蔡約翰
4.6
4 1-1/4
1.10.05
11-11-2
2 5
莫雷拉
123
方嘉柏
6.4
1 同時到達
1.10.05
8-10-2
4 3
巫顯東
123
容天鵬
109
10 短馬頭位
1.10.08
2-3-4
5 9 ×
田泰安
120
羅富全
3.3
3 短馬頭位
1.10.10
3-2-5
6 12
黃俊
109
蘇偉賢
127
12 1/2
1.10.20
12-12-6
7 7
陳嘉熙
113
葉楚航
9.6
5 短馬頭位
1.10.21
1-1-7
8 6
郭能
121
文家良
14
7 鼻位
1.10.22
9-6-8
9 1
周俊樂
126
告東尼
8.3
9 頭位
1.10.25
7-7-9
10 4
史卓豐
124
高伯新
49
8 1/2
1.10.35
10-9-10
11 11
賀銘年
117
丁冠豪
21
6 3/4
1.10.50
6-8-11
12 8
梁家俊
120
苗禮德
13
11 3-1/4
1.11.04
5-4-12

預測
標誌
評論
10 ×
2
5
3
9 ×
12
7
6
1
4
11
8


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
2 5
莫雷拉
123
方嘉柏
6.4
1 同時到達
1.10.05
8-10-2
2 2
巴度
127
蔡約翰
4.6
4 1-1/4
1.10.05
11-11-2
7 7
陳嘉熙
113
葉楚航
9.6
5 短馬頭位
1.10.21
1-1-7
12 8
梁家俊
120
苗禮德
13
11 3-1/4
1.11.04
5-4-12
8 6
郭能
121
文家良
14
7 鼻位
1.10.22
9-6-8
4 3
巫顯東
123
容天鵬
109
10 短馬頭位
1.10.08
2-3-4
9 1
周俊樂
126
告東尼
8.3
9 頭位
1.10.25
7-7-9
11 11
賀銘年
117
丁冠豪
21
6 3/4
1.10.50
6-8-11
5 9 ×
田泰安
120
羅富全
3.3
3 短馬頭位
1.10.10
3-2-5
1 10 ×
波健士
119
大衛希斯
11
2
1.09.85
4-5-1
6 12
黃俊
109
蘇偉賢
127
12 1/2
1.10.20
12-12-6
10 4
史卓豐
124
高伯新
49
8 1/2
1.10.35
10-9-10

預測
標誌
評論
5
2
7
8
6
3
1
11
9 ×
10 ×
12
4


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
5 9 ×
田泰安
120
羅富全
3.3
3 短馬頭位
1.10.10
3-2-5
2 2
巴度
127
蔡約翰
4.6
4 1-1/4
1.10.05
11-11-2
2 5
莫雷拉
123
方嘉柏
6.4
1 同時到達
1.10.05
8-10-2
9 1
周俊樂
126
告東尼
8.3
9 頭位
1.10.25
7-7-9
7 7
陳嘉熙
113
葉楚航
9.6
5 短馬頭位
1.10.21
1-1-7
1 10 ×
波健士
119
大衛希斯
11
2
1.09.85
4-5-1
12 8
梁家俊
120
苗禮德
13
11 3-1/4
1.11.04
5-4-12
8 6
郭能
121
文家良
14
7 鼻位
1.10.22
9-6-8
11 11
賀銘年
117
丁冠豪
21
6 3/4
1.10.50
6-8-11
10 4
史卓豐
124
高伯新
49
8 1/2
1.10.35
10-9-10
4 3
巫顯東
123
容天鵬
109
10 短馬頭位
1.10.08
2-3-4
6 12
黃俊
109
蘇偉賢
127
12 1/2
1.10.20
12-12-6

預測
標誌
評論
9 ×
2
5
1
7
10 ×
8
6
11
4
3
12
最終更新日期:01月13日(三)07:10

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON