Agnes  TAKION 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
Agnes TAKION 嘅賽馬預測
Lv 084 更新:01月12日(三)15:59

6

九龍仔讓賽C3
2022年1月12日(三) 開跑 21:15
草地 1200m  總獎金HK$1,570,000

■預測標誌的意思

貼士正選 貼士次選 冷選 位置冷門 消除
△ ✕


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 4
賀銘年
122
苗禮德
25
5
1.09.98
2-4-1
2 5 ×
潘明輝
119
呂健威
6.9
10 頸位
1.10.04
10-10-2
3 2
班德禮
132
韋達
12
4 鼻位
1.10.04
8-8-3
4 6
田泰安
120
姚本輝
4.4
8 1/2
1.10.13
1-1-4
5 8
馬雅
120
高伯新
51
6 頭位
1.10.16
5-5-5
6 11
蔡明紹
118
羅富全
8.2
7 頸位
1.10.21
3-2-6
7 3 ×
何澤堯
123
告東尼
11
9 3/4
1.10.33
6-7-7
8 1
波健士
133
蔡約翰
6.4
1 3/4
1.10.45
7-6-8
9 7
霍宏聲
120
賀賢
60
11 頭位
1.10.48
11-11-9
10 10
楊明綸
118
徐雨石
22
2 1-1/4
1.10.67
4-3-10
11 9
莫雷拉
119
方嘉柏
3.6
3 頭位
1.10.70
9-9-11

預測
標誌
評論
4
5 ×
2
6
8
11
3 ×
1
7
10
9


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
3 2
班德禮
132
韋達
12
4 鼻位
1.10.04
8-8-3
8 1
波健士
133
蔡約翰
6.4
1 3/4
1.10.45
7-6-8
11 9
莫雷拉
119
方嘉柏
3.6
3 頭位
1.10.70
9-9-11
6 11
蔡明紹
118
羅富全
8.2
7 頸位
1.10.21
3-2-6
4 6
田泰安
120
姚本輝
4.4
8 1/2
1.10.13
1-1-4
2 5 ×
潘明輝
119
呂健威
6.9
10 頸位
1.10.04
10-10-2
7 3 ×
何澤堯
123
告東尼
11
9 3/4
1.10.33
6-7-7
1 4
賀銘年
122
苗禮德
25
5
1.09.98
2-4-1
5 8
馬雅
120
高伯新
51
6 頭位
1.10.16
5-5-5
9 7
霍宏聲
120
賀賢
60
11 頭位
1.10.48
11-11-9
10 10
楊明綸
118
徐雨石
22
2 1-1/4
1.10.67
4-3-10

預測
標誌
評論
2
1
9
11
6
5 ×
3 ×
4
8
7
10


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
11 9
莫雷拉
119
方嘉柏
3.6
3 頭位
1.10.70
9-9-11
4 6
田泰安
120
姚本輝
4.4
8 1/2
1.10.13
1-1-4
8 1
波健士
133
蔡約翰
6.4
1 3/4
1.10.45
7-6-8
2 5 ×
潘明輝
119
呂健威
6.9
10 頸位
1.10.04
10-10-2
6 11
蔡明紹
118
羅富全
8.2
7 頸位
1.10.21
3-2-6
7 3 ×
何澤堯
123
告東尼
11
9 3/4
1.10.33
6-7-7
3 2
班德禮
132
韋達
12
4 鼻位
1.10.04
8-8-3
10 10
楊明綸
118
徐雨石
22
2 1-1/4
1.10.67
4-3-10
1 4
賀銘年
122
苗禮德
25
5
1.09.98
2-4-1
5 8
馬雅
120
高伯新
51
6 頭位
1.10.16
5-5-5
9 7
霍宏聲
120
賀賢
60
11 頭位
1.10.48
11-11-9

預測
標誌
評論
9
6
1
5 ×
11
3 ×
2
10
4
8
7
最終更新日期:01月12日(三)15:59

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON