Agnes  TAKION 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
Agnes TAKION 嘅賽馬預測
Lv 087 更新:11月19日()08:07

2

中銀香港中小企理財讓賽C2
2023年11月19日(日) 開跑 13:00
草地 1800m  總獎金HK$3,120,000

■預測標誌的意思

貼士正選 貼士次選 冷選 位置冷門 消除
△ ✕


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 4
巴度
127
告東尼
2.5
1
1.49.51
2-2-2-2-1
2 1
艾道拿
135
廖康銘
14
6 3/4
1.49.65
9-9-9-9-2
3 3
潘明輝
127
羅富全
14
7 鼻位
1.49.65
1-1-1-1-3
4 2
賀銘年
130
蔡約翰
11
2 短馬頭位
1.49.66
4-3-3-4-4
5 9
蔡明紹
118
羅富全
42
5 3/4
1.49.79
3-4-4-3-5
6 6 ×
何澤堯
123
方嘉柏
9.0
3 鼻位
1.49.79
5-6-6-5-6
7 5
霍宏聲
123
沈集成
11
4 1/2
1.49.87
6-8-8-7-7
8 8
楊明綸
120
方嘉柏
25
8 1/2
1.49.95
8-5-5-6-8
9 7
潘頓
122
黎昭昇
3.1
9 頭位
1.49.99
7-7-7-8-9

預測
標誌
評論
4
1
3
2
9
6 ×
5
8
7


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
9 7
潘頓
122
黎昭昇
3.1
9 頭位
1.49.99
7-7-7-8-9
1 4
巴度
127
告東尼
2.5
1
1.49.51
2-2-2-2-1
2 1
艾道拿
135
廖康銘
14
6 3/4
1.49.65
9-9-9-9-2
3 3
潘明輝
127
羅富全
14
7 鼻位
1.49.65
1-1-1-1-3
7 5
霍宏聲
123
沈集成
11
4 1/2
1.49.87
6-8-8-7-7
6 6 ×
何澤堯
123
方嘉柏
9.0
3 鼻位
1.49.79
5-6-6-5-6
4 2
賀銘年
130
蔡約翰
11
2 短馬頭位
1.49.66
4-3-3-4-4
5 9
蔡明紹
118
羅富全
42
5 3/4
1.49.79
3-4-4-3-5
8 8
楊明綸
120
方嘉柏
25
8 1/2
1.49.95
8-5-5-6-8

預測
標誌
評論
7
4
1
3
5
6 ×
2
9
8


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 4
巴度
127
告東尼
2.5
1
1.49.51
2-2-2-2-1
9 7
潘頓
122
黎昭昇
3.1
9 頭位
1.49.99
7-7-7-8-9
6 6 ×
何澤堯
123
方嘉柏
9.0
3 鼻位
1.49.79
5-6-6-5-6
4 2
賀銘年
130
蔡約翰
11
2 短馬頭位
1.49.66
4-3-3-4-4
7 5
霍宏聲
123
沈集成
11
4 1/2
1.49.87
6-8-8-7-7
2 1
艾道拿
135
廖康銘
14
6 3/4
1.49.65
9-9-9-9-2
3 3
潘明輝
127
羅富全
14
7 鼻位
1.49.65
1-1-1-1-3
8 8
楊明綸
120
方嘉柏
25
8 1/2
1.49.95
8-5-5-6-8
5 9
蔡明紹
118
羅富全
42
5 3/4
1.49.79
3-4-4-3-5

預測
標誌
評論
4
7
6 ×
2
5
1
3
8
9
最終更新日期:11月19日()08:07

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON