Yuji Fujisawa 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
Yuji Fujisawa 嘅賽馬預測
Lv 094 更新:11月24日(三)19:32

8

布倫菲德讓賽C2
2021年11月24日(三) 開跑 22:50
草地 1200m  總獎金HK$2,400,000

■預測標誌的意思

貼士正選 貼士次選 冷選 位置冷門 消除
△ ✕


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 6
潘頓
120
蔡約翰
4.8
1
1.09.06
7-6-1
2 8
莫雷拉
116
蔡約翰
3.4
4 1-1/2
1.09.31
4-3-2
3 12
蔡明紹
115
沈集成
10
11 短馬頭位
1.09.32
8-8-3
4 7
田泰安
118
呂健威
7.6
10 短馬頭位
1.09.34
2-2-4
5 2
波健士
130
蔡約翰
6.6
7 短馬頭位
1.09.36
1-1-5
6 11
潘明輝
113
羅富全
27
5 1
1.09.53
3-4-6
7 3
梁家俊
125
苗禮德
12
6 頸位
1.09.58
6-7-7
8 1
周俊樂
130
葉楚航
24
2 短馬頭位
1.09.59
10-10-8
9 10
巴度
116
告東尼
19
3 1/2
1.09.66
12-11-9
10 4
馬雅
122
大衛希斯
55
8 頸位
1.09.71
9-9-10
11 9
何澤堯
117
韋達
10
9 1
1.09.86
5-5-11
12 5
班德禮
121
姚本輝
86
12 1-1/2
1.10.10
11-12-12

預測
標誌
評論
6
8
12
7
2
11
3
1
10
4
9
5


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
2 8
莫雷拉
116
蔡約翰
3.4
4 1-1/2
1.09.31
4-3-2
1 6
潘頓
120
蔡約翰
4.8
1
1.09.06
7-6-1
5 2
波健士
130
蔡約翰
6.6
7 短馬頭位
1.09.36
1-1-5
12 5
班德禮
121
姚本輝
86
12 1-1/2
1.10.10
11-12-12
3 12
蔡明紹
115
沈集成
10
11 短馬頭位
1.09.32
8-8-3
4 7
田泰安
118
呂健威
7.6
10 短馬頭位
1.09.34
2-2-4
6 11
潘明輝
113
羅富全
27
5 1
1.09.53
3-4-6
7 3
梁家俊
125
苗禮德
12
6 頸位
1.09.58
6-7-7
8 1
周俊樂
130
葉楚航
24
2 短馬頭位
1.09.59
10-10-8
9 10
巴度
116
告東尼
19
3 1/2
1.09.66
12-11-9
10 4
馬雅
122
大衛希斯
55
8 頸位
1.09.71
9-9-10
11 9
何澤堯
117
韋達
10
9 1
1.09.86
5-5-11

預測
標誌
評論
8
6
2
5
12
7
11
3
1
10
4
9


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
2 8
莫雷拉
116
蔡約翰
3.4
4 1-1/2
1.09.31
4-3-2
1 6
潘頓
120
蔡約翰
4.8
1
1.09.06
7-6-1
5 2
波健士
130
蔡約翰
6.6
7 短馬頭位
1.09.36
1-1-5
4 7
田泰安
118
呂健威
7.6
10 短馬頭位
1.09.34
2-2-4
3 12
蔡明紹
115
沈集成
10
11 短馬頭位
1.09.32
8-8-3
11 9
何澤堯
117
韋達
10
9 1
1.09.86
5-5-11
7 3
梁家俊
125
苗禮德
12
6 頸位
1.09.58
6-7-7
9 10
巴度
116
告東尼
19
3 1/2
1.09.66
12-11-9
8 1
周俊樂
130
葉楚航
24
2 短馬頭位
1.09.59
10-10-8
6 11
潘明輝
113
羅富全
27
5 1
1.09.53
3-4-6
10 4
馬雅
122
大衛希斯
55
8 頸位
1.09.71
9-9-10
12 5
班德禮
121
姚本輝
86
12 1-1/2
1.10.10
11-12-12

預測
標誌
評論
8
6
2
7
12
9
3
10
1
11
4
5
最終更新日期:11月24日(三)19:32

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON