HK DRIVE 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
HK DRIVE 嘅賽馬預測
Lv 083 更新:01月26日(三)02:39

1

巴丙頓讓賽C3
2022年1月26日(三) 開跑 18:45
草地 1000m  總獎金HK$1,570,000

■預測標誌的意思

貼士正選 貼士次選 冷選 位置冷門 消除
△ ✕


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 3
潘頓
126
呂健威
2.0
5
0.55.85
2-2-1
2 2
波健士
129
蔡約翰
4.7
1 2
0.56.17
4-3-2
3 7
梁家俊
119
羅富全
17
3 1
0.56.32
3-4-3
4 1
巴度
129
沈集成
19
6 鼻位
0.56.33
7-6-4
5 5
莫雷拉
121
方嘉柏
3.6
2 3/4
0.56.46
1-1-5
6 6
蔡明紹
121
高伯新
11
4 1-3/4
0.56.76
5-5-6
7 8
楊明綸
118
容天鵬
48
7 1-1/4
0.56.94
6-7-7
8 4
潘明輝
120
告東尼
49
8 2-3/4
0.57.40
8-8-8

預測
標誌
評論
3
2
7
1
5
6
8
4


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 3
潘頓
126
呂健威
2.0
5
0.55.85
2-2-1
2 2
波健士
129
蔡約翰
4.7
1 2
0.56.17
4-3-2
5 5
莫雷拉
121
方嘉柏
3.6
2 3/4
0.56.46
1-1-5
3 7
梁家俊
119
羅富全
17
3 1
0.56.32
3-4-3
4 1
巴度
129
沈集成
19
6 鼻位
0.56.33
7-6-4
6 6
蔡明紹
121
高伯新
11
4 1-3/4
0.56.76
5-5-6
7 8
楊明綸
118
容天鵬
48
7 1-1/4
0.56.94
6-7-7
8 4
潘明輝
120
告東尼
49
8 2-3/4
0.57.40
8-8-8

預測
標誌
評論
3
2
5
7
1
6
8
4


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 3
潘頓
126
呂健威
2.0
5
0.55.85
2-2-1
5 5
莫雷拉
121
方嘉柏
3.6
2 3/4
0.56.46
1-1-5
2 2
波健士
129
蔡約翰
4.7
1 2
0.56.17
4-3-2
6 6
蔡明紹
121
高伯新
11
4 1-3/4
0.56.76
5-5-6
3 7
梁家俊
119
羅富全
17
3 1
0.56.32
3-4-3
4 1
巴度
129
沈集成
19
6 鼻位
0.56.33
7-6-4
7 8
楊明綸
118
容天鵬
48
7 1-1/4
0.56.94
6-7-7
8 4
潘明輝
120
告東尼
49
8 2-3/4
0.57.40
8-8-8

預測
標誌
評論
3
5
2
6
7
1
8
4
最終更新日期:01月26日(三)02:39

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON