HK DRIVE 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
HK DRIVE 嘅賽馬預測
Lv 083 更新:02月06日()13:27

2

開源讓賽C3
2022年2月6日(日) 開跑 13:30
草地 1200m  總獎金HK$1,570,000

■預測標誌的意思

貼士正選 貼士次選 冷選 位置冷門 消除
△ ✕


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 7
潘頓
121
呂健威
5.5
1
1.10.65
4-3-1
2 1 ×
何澤堯
133
蘇偉賢
31
10 頸位
1.10.71
3-1-2
3 8
周俊樂
118
文家良
4.2
5 3/4
1.10.85
1-2-3
4 10
田泰安
117
蔡約翰
3.0
2 鼻位
1.10.85
7-6-4
5 9
班德禮
119
羅富全
5.4
4 頸位
1.10.91
5-7-5
6 4
霍宏聲
126
賀賢
50
9 頸位
1.10.98
10-8-6
7 2
莫丹尼
132
方嘉柏
29
8 1-3/4
1.11.25
9-9-7
8 3
陳嘉熙
124
葉楚航
41
3 1-3/4
1.11.54
8-10-8
9 6
巴度
122
告東尼
9.1
7 1-1/4
1.11.73
6-5-9
10 5
梁家俊
124
何良
17
6 2-1/4
1.12.07
2-4-10

預測
標誌
評論
7
1 ×
8
10
9
4
2
3
6
5


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
1 7
潘頓
121
呂健威
5.5
1
1.10.65
4-3-1
4 10
田泰安
117
蔡約翰
3.0
2 鼻位
1.10.85
7-6-4
3 8
周俊樂
118
文家良
4.2
5 3/4
1.10.85
1-2-3
2 1 ×
何澤堯
133
蘇偉賢
31
10 頸位
1.10.71
3-1-2
5 9
班德禮
119
羅富全
5.4
4 頸位
1.10.91
5-7-5
6 4
霍宏聲
126
賀賢
50
9 頸位
1.10.98
10-8-6
7 2
莫丹尼
132
方嘉柏
29
8 1-3/4
1.11.25
9-9-7
8 3
陳嘉熙
124
葉楚航
41
3 1-3/4
1.11.54
8-10-8
9 6
巴度
122
告東尼
9.1
7 1-1/4
1.11.73
6-5-9
10 5
梁家俊
124
何良
17
6 2-1/4
1.12.07
2-4-10

預測
標誌
評論
7
10
8
1 ×
9
4
2
3
6
5


預測
標誌
馬名
騎師 負磅
練馬師 賠率

頭馬距離
時間
沿途走位
4 10
田泰安
117
蔡約翰
3.0
2 鼻位
1.10.85
7-6-4
3 8
周俊樂
118
文家良
4.2
5 3/4
1.10.85
1-2-3
5 9
班德禮
119
羅富全
5.4
4 頸位
1.10.91
5-7-5
1 7
潘頓
121
呂健威
5.5
1
1.10.65
4-3-1
9 6
巴度
122
告東尼
9.1
7 1-1/4
1.11.73
6-5-9
10 5
梁家俊
124
何良
17
6 2-1/4
1.12.07
2-4-10
7 2
莫丹尼
132
方嘉柏
29
8 1-3/4
1.11.25
9-9-7
2 1 ×
何澤堯
133
蘇偉賢
31
10 頸位
1.10.71
3-1-2
8 3
陳嘉熙
124
葉楚航
41
3 1-3/4
1.11.54
8-10-8
6 4
霍宏聲
126
賀賢
50
9 頸位
1.10.98
10-8-6

預測
標誌
評論
10
8
9
7
6
5
2
1 ×
3
4
最終更新日期:02月06日()13:27

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON