ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測
更新:06月11日(二)13:00

7

蝴蝶灣讓賽
2019年6月12日(三) 開跑 22:15
全天候 1200m  總獎金HK$1,950,000預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 7
閹5   田泰安
125
 
9.6
2 5
閹5   莫雷拉
126
 
2.3
3 4
閹6   何澤堯
127
 
5.6
4 11
閹6   史卓豐
119
 
38.0
5 2
閹7   潘明輝
129
 
19.0
6 8
閹5   郭能
123
 
9.6
7 9
閹5   杜美爾
122
 
15.0
8 12 ×
閹8   楊明綸
113
 
124.0
9 10
閹4   陳嘉熙
111
 
26.0
10 6
閹5   潘頓
125
 
5.2
11 3
閹7   黃皓楠
128
 
90.0
取消 1
閹8   -
133
 
0.0

預測
標誌
評論
7 18.1%(1位)
5 11.4%(3位)
4 11%(4位)
11 8.4%(6位)
2 5%(10位)
8 6.8%(7位)
9 5.8%(8位)
12 × 10.1%(5位)
10 2.9%(11位)
6 12.4%(2位)
3 5.3%(9位)
1 2.6%(12位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 7
閹5   田泰安
125
 
9.6
10 6
閹5   潘頓
125
 
5.2
2 5
閹5   莫雷拉
126
 
2.3
3 4
閹6   何澤堯
127
 
5.6
8 12 ×
閹8   楊明綸
113
 
124.0
取消 1
閹8   -
133
 
0.0
9 10
閹4   陳嘉熙
111
 
26.0
11 3
閹7   黃皓楠
128
 
90.0
6 8
閹5   郭能
123
 
9.6
4 11
閹6   史卓豐
119
 
38.0
5 2
閹7   潘明輝
129
 
19.0
7 9
閹5   杜美爾
122
 
15.0

預測
標誌
評論
7 18.1%(1位)
6 12.4%(2位)
5 11.4%(3位)
4 11%(4位)
12 × 10.1%(5位)
1 2.6%(12位)
10 2.9%(11位)
3 5.3%(9位)
8 6.8%(7位)
11 8.4%(6位)
2 5%(10位)
9 5.8%(8位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
取消 1
閹8   -
133
 
0.0
2 5
閹5   莫雷拉
126
 
2.3
10 6
閹5   潘頓
125
 
5.2
3 4
閹6   何澤堯
127
 
5.6
1 7
閹5   田泰安
125
 
9.6
6 8
閹5   郭能
123
 
9.6
7 9
閹5   杜美爾
122
 
15.0
5 2
閹7   潘明輝
129
 
19.0
9 10
閹4   陳嘉熙
111
 
26.0
4 11
閹6   史卓豐
119
 
38.0
11 3
閹7   黃皓楠
128
 
90.0
8 12 ×
閹8   楊明綸
113
 
124.0

預測
標誌
評論
1 2.6%(12位)
5 11.4%(3位)
6 12.4%(2位)
4 11%(4位)
7 18.1%(1位)
8 6.8%(7位)
9 5.8%(8位)
2 5%(10位)
10 2.9%(11位)
11 8.4%(6位)
3 5.3%(9位)
12 × 10.1%(5位)
最終更新日期:06月11日(二)13:00
必要Gold
VIP 10G
普通 20G

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON