ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測
更新:11月08日(五)13:00

10

PANASONIC日本廚櫃讓賽
2019年11月9日(六) 開跑 17:00
草地 1400m  總獎金HK$1,450,000預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 10
閹4   梁家俊
119
 
11.0
2 11
閹5   希威森
119
 
13.0
3 3 ×
閹4   莫雷拉
131
 
5.2
4 9
閹3   潘頓
119
 
6.1
5 13
閹7   沈拿
117
 
23.0
6 8
閹4   陳嘉熙
110
 
6.7
7 5
閹3   薛恩
126
 
8.7
8 7
閹4   楊明綸
121
 
19.0
9 2
閹5   蔡明紹
132
 
22.0
10 6
閹4   田泰安
123
 
96.0
11 4
閹4   利敬國
126
 
5.9
12 12
閹4   何澤堯
118
 
9.5
13 1
閹4   巴度
133
 
175.0
14 14
閹7   黃皓楠
113
 
252.0

預測
標誌
評論
10 11.9%(3位)
11 2.8%(12位)
3 × 8.6%(5位)
9 16.4%(1位)
13 8.4%(6位)
8 4.5%(9位)
5 9.7%(4位)
7 7.1%(7位)
2 2.5%(13位)
6 3.5%(11位)
4 6.5%(8位)
12 13.6%(2位)
1 0.6%(14位)
14 4%(10位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
4 9
閹3   潘頓
119
 
6.1
12 12
閹4   何澤堯
118
 
9.5
1 10
閹4   梁家俊
119
 
11.0
7 5
閹3   薛恩
126
 
8.7
3 3 ×
閹4   莫雷拉
131
 
5.2
2 11
閹5   希威森
119
 
13.0
13 1
閹4   巴度
133
 
175.0
11 4
閹4   利敬國
126
 
5.9
14 14
閹7   黃皓楠
113
 
252.0
9 2
閹5   蔡明紹
132
 
22.0
6 8
閹4   陳嘉熙
110
 
6.7
8 7
閹4   楊明綸
121
 
19.0
5 13
閹7   沈拿
117
 
23.0
10 6
閹4   田泰安
123
 
96.0

預測
標誌
評論
9 16.4%(1位)
12 13.6%(2位)
10 11.9%(3位)
5 9.7%(4位)
3 × 8.6%(5位)
11 2.8%(12位)
1 0.6%(14位)
4 6.5%(8位)
14 4%(10位)
2 2.5%(13位)
8 4.5%(9位)
7 7.1%(7位)
13 8.4%(6位)
6 3.5%(11位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
3 3 ×
閹4   莫雷拉
131
 
5.2
11 4
閹4   利敬國
126
 
5.9
4 9
閹3   潘頓
119
 
6.1
6 8
閹4   陳嘉熙
110
 
6.7
7 5
閹3   薛恩
126
 
8.7
12 12
閹4   何澤堯
118
 
9.5
1 10
閹4   梁家俊
119
 
11.0
2 11
閹5   希威森
119
 
13.0
8 7
閹4   楊明綸
121
 
19.0
9 2
閹5   蔡明紹
132
 
22.0
5 13
閹7   沈拿
117
 
23.0
10 6
閹4   田泰安
123
 
96.0
13 1
閹4   巴度
133
 
175.0
14 14
閹7   黃皓楠
113
 
252.0

預測
標誌
評論
3 × 8.6%(5位)
4 6.5%(8位)
9 16.4%(1位)
8 4.5%(9位)
5 9.7%(4位)
12 13.6%(2位)
10 11.9%(3位)
11 2.8%(12位)
7 7.1%(7位)
2 2.5%(13位)
13 8.4%(6位)
6 3.5%(11位)
1 0.6%(14位)
14 4%(10位)
最終更新日期:11月08日(五)13:00
必要Gold
VIP 10G
普通 20G

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON