ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測
更新:11月19日(二)13:00

8

洛神花讓賽
2019年11月20日(三) 開跑 22:20
草地 1650m  總獎金HK$1,450,000預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 1
閹3   潘頓
128
 
3.5
2 10
閹4   蔡明紹
122
 
3.9
3 3
閹4   李寶利
126
 
10.0
4 6 ×
閹6   薛恩
124
 
22.0
5 4
閹4   貝力斯
126
 
14.0
6 11
閹4   潘明輝
120
 
13.0
7 12
閹5   沈拿
119
 
29.0
8 7
閹4   何澤堯
124
 
9.2
9 9
閹4   巫顯東
120
 
31.0
10 5
閹3   田泰安
125
 
8.0
11 8
閹4   蘇兆輝
123
 
14.0
12 2
閹6   梁家俊
127
 
37.0

預測
標誌
評論
1 11.7%(1位)
10 11.6%(2位)
3 11.1%(3位)
6 × 10.2%(5位)
4 3.8%(11位)
11 8.4%(8位)
12 5.8%(10位)
7 8.6%(6位)
9 6.2%(9位)
5 10.9%(4位)
8 8.5%(7位)
2 3.1%(12位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 1
閹3   潘頓
128
 
3.5
2 10
閹4   蔡明紹
122
 
3.9
3 3
閹4   李寶利
126
 
10.0
10 5
閹3   田泰安
125
 
8.0
4 6 ×
閹6   薛恩
124
 
22.0
9 9
閹4   巫顯東
120
 
31.0
11 8
閹4   蘇兆輝
123
 
14.0
12 2
閹6   梁家俊
127
 
37.0
6 11
閹4   潘明輝
120
 
13.0
5 4
閹4   貝力斯
126
 
14.0
7 12
閹5   沈拿
119
 
29.0
8 7
閹4   何澤堯
124
 
9.2

預測
標誌
評論
1 11.7%(1位)
10 11.6%(2位)
3 11.1%(3位)
5 10.9%(4位)
6 × 10.2%(5位)
9 6.2%(9位)
8 8.5%(7位)
2 3.1%(12位)
11 8.4%(8位)
4 3.8%(11位)
12 5.8%(10位)
7 8.6%(6位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 1
閹3   潘頓
128
 
3.5
2 10
閹4   蔡明紹
122
 
3.9
10 5
閹3   田泰安
125
 
8.0
8 7
閹4   何澤堯
124
 
9.2
3 3
閹4   李寶利
126
 
10.0
6 11
閹4   潘明輝
120
 
13.0
11 8
閹4   蘇兆輝
123
 
14.0
5 4
閹4   貝力斯
126
 
14.0
4 6 ×
閹6   薛恩
124
 
22.0
7 12
閹5   沈拿
119
 
29.0
9 9
閹4   巫顯東
120
 
31.0
12 2
閹6   梁家俊
127
 
37.0

預測
標誌
評論
1 11.7%(1位)
10 11.6%(2位)
5 10.9%(4位)
7 8.6%(6位)
3 11.1%(3位)
11 8.4%(8位)
8 8.5%(7位)
4 3.8%(11位)
6 × 10.2%(5位)
12 5.8%(10位)
9 6.2%(9位)
2 3.1%(12位)
最終更新日期:11月19日(二)13:00
必要Gold
VIP 10G
普通 20G

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON