ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測
更新:06月30日(二)13:00

1

馬照跑1200米讓賽
2020年7月1日(三) 開跑 13:00
全天候 1200m  總獎金HK$725,000預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 9
閹5   田泰安
120
 
3.8
2 10
閹7   莫雷拉
119
 
6.8
3 8
閹8   賀銘年
120
 
12.0
4 11
閹5   潘頓
120
 
6.0
5 2
閹7   周俊樂
121
 
3.7
6 6
閹7   巫顯東
121
 
17.0
7 1
閹7   何澤堯
132
 
8.7
8 4
閹5   蘇狄雄
128
 
96.0
9 12
閹6   楊明綸
118
 
63.0
10 5
閹4   郭能
127
 
115.0
11 7 ×
閹9   潘明輝
120
 
14.0
12 3
閹4   陳嘉熙
124
 
61.0

預測
標誌
評論
9 15.4%(2位)
10 19.9%(1位)
8 8.3%(6位)
11 7.8%(7位)
2 14.2%(3位)
6 4.2%(9位)
1 4.6%(8位)
4 1.1%(12位)
12 12.9%(4位)
5 1.5%(11位)
7 × 8.5%(5位)
3 1.5%(10位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
2 10
閹7   莫雷拉
119
 
6.8
1 9
閹5   田泰安
120
 
3.8
5 2
閹7   周俊樂
121
 
3.7
9 12
閹6   楊明綸
118
 
63.0
11 7 ×
閹9   潘明輝
120
 
14.0
10 5
閹4   郭能
127
 
115.0
12 3
閹4   陳嘉熙
124
 
61.0
6 6
閹7   巫顯東
121
 
17.0
3 8
閹8   賀銘年
120
 
12.0
4 11
閹5   潘頓
120
 
6.0
7 1
閹7   何澤堯
132
 
8.7
8 4
閹5   蘇狄雄
128
 
96.0

預測
標誌
評論
10 19.9%(1位)
9 15.4%(2位)
2 14.2%(3位)
12 12.9%(4位)
7 × 8.5%(5位)
5 1.5%(11位)
3 1.5%(10位)
6 4.2%(9位)
8 8.3%(6位)
11 7.8%(7位)
1 4.6%(8位)
4 1.1%(12位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
5 2
閹7   周俊樂
121
 
3.7
1 9
閹5   田泰安
120
 
3.8
4 11
閹5   潘頓
120
 
6.0
2 10
閹7   莫雷拉
119
 
6.8
7 1
閹7   何澤堯
132
 
8.7
3 8
閹8   賀銘年
120
 
12.0
11 7 ×
閹9   潘明輝
120
 
14.0
6 6
閹7   巫顯東
121
 
17.0
12 3
閹4   陳嘉熙
124
 
61.0
9 12
閹6   楊明綸
118
 
63.0
8 4
閹5   蘇狄雄
128
 
96.0
10 5
閹4   郭能
127
 
115.0

預測
標誌
評論
2 14.2%(3位)
9 15.4%(2位)
11 7.8%(7位)
10 19.9%(1位)
1 4.6%(8位)
8 8.3%(6位)
7 × 8.5%(5位)
6 4.2%(9位)
3 1.5%(10位)
12 12.9%(4位)
4 1.1%(12位)
5 1.5%(11位)
最終更新日期:06月30日(二)13:00
必要Gold
VIP 10G
普通 20G

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON