ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測
更新:11月21日()13:00

1

山光道公園讓賽
2020年11月22日(日) 開跑 12:45
草地 2000m  總獎金HK$1,000,000預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 6
閹4   郭能
125
 
11.0
2 8
閹6   何澤堯
123
 
3.5
3 11 ×
閹6   梁家俊
117
 
11.0
4 1
閹5   史卓豐
133
 
17.0
5 7
閹7   巴度
124
 
6.1
6 9
閹6   田泰安
120
 
9.0
7 12
閹5   波健士
113
 
11.0
8 13
閹5   蔡明紹
113
 
11.0
9 2
閹8   周俊樂
123
 
23.0
10 5
閹5   賀銘年
126
 
46.0
11 10
閹4   莫雷拉
117
 
7.6
12 4
閹7   彭國年
126
 
32.0
13 3
閹5   楊明綸
129
 
62.0

預測
標誌
評論
6 7.7%(7位)
8 11.4%(4位)
11 × 10.6%(5位)
1 5.4%(9位)
7 11.4%(3位)
9 11.5%(2位)
12 9.8%(6位)
13 5.4%(10位)
2 5.6%(8位)
5 3.8%(11位)
10 13.1%(1位)
4 3.6%(12位)
3 0.7%(13位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
11 10
閹4   莫雷拉
117
 
7.6
6 9
閹6   田泰安
120
 
9.0
5 7
閹7   巴度
124
 
6.1
2 8
閹6   何澤堯
123
 
3.5
3 11 ×
閹6   梁家俊
117
 
11.0
12 4
閹7   彭國年
126
 
32.0
13 3
閹5   楊明綸
129
 
62.0
10 5
閹5   賀銘年
126
 
46.0
7 12
閹5   波健士
113
 
11.0
4 1
閹5   史卓豐
133
 
17.0
1 6
閹4   郭能
125
 
11.0
8 13
閹5   蔡明紹
113
 
11.0
9 2
閹8   周俊樂
123
 
23.0

預測
標誌
評論
10 13.1%(1位)
9 11.5%(2位)
7 11.4%(3位)
8 11.4%(4位)
11 × 10.6%(5位)
4 3.6%(12位)
3 0.7%(13位)
5 3.8%(11位)
12 9.8%(6位)
1 5.4%(9位)
6 7.7%(7位)
13 5.4%(10位)
2 5.6%(8位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
2 8
閹6   何澤堯
123
 
3.5
5 7
閹7   巴度
124
 
6.1
11 10
閹4   莫雷拉
117
 
7.6
6 9
閹6   田泰安
120
 
9.0
1 6
閹4   郭能
125
 
11.0
8 13
閹5   蔡明紹
113
 
11.0
7 12
閹5   波健士
113
 
11.0
3 11 ×
閹6   梁家俊
117
 
11.0
4 1
閹5   史卓豐
133
 
17.0
9 2
閹8   周俊樂
123
 
23.0
12 4
閹7   彭國年
126
 
32.0
10 5
閹5   賀銘年
126
 
46.0
13 3
閹5   楊明綸
129
 
62.0

預測
標誌
評論
8 11.4%(4位)
7 11.4%(3位)
10 13.1%(1位)
9 11.5%(2位)
6 7.7%(7位)
13 5.4%(10位)
12 9.8%(6位)
11 × 10.6%(5位)
1 5.4%(9位)
2 5.6%(8位)
4 3.6%(12位)
5 3.8%(11位)
3 0.7%(13位)
最終更新日期:11月21日()13:00
必要Gold
VIP 10G
普通 20G

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON