ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測
更新:02月23日(二)13:00

2

奕蔭讓賽
2021年2月24日(三) 開跑 19:15
草地 1650m  總獎金HK$1,000,000預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 4 ×
閹7   蔡明紹
129
 
4.4
2 12
閹9   潘明輝
114
 
6.8
3 11
閹10   彭國年
120
 
16.0
4 5
閹5   莫雷拉
127
 
3.5
5 2
閹5   梁家俊
132
 
6.5
6 6
閹5   潘頓
126
 
6.8
7 10
閹5   賀銘年
121
 
40.0
8 8
閹8   何澤堯
121
 
18.0
9 9
閹5   巴度
121
 
14.0
10 3
閹6   波健士
131
 
66.0
11 1
閹6   巫顯東
130
 
150.0
12 7
閹5   楊明綸
123
 
60.0

預測
標誌
評論
4 × 8.1%(5位)
12 23.1%(1位)
11 13.7%(3位)
5 4.4%(9位)
2 5.2%(7位)
6 11.2%(4位)
10 8.1%(6位)
8 13.9%(2位)
9 3.1%(11位)
3 4.5%(8位)
1 1%(12位)
7 3.7%(10位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
2 12
閹9   潘明輝
114
 
6.8
8 8
閹8   何澤堯
121
 
18.0
3 11
閹10   彭國年
120
 
16.0
6 6
閹5   潘頓
126
 
6.8
1 4 ×
閹7   蔡明紹
129
 
4.4
11 1
閹6   巫顯東
130
 
150.0
12 7
閹5   楊明綸
123
 
60.0
10 3
閹6   波健士
131
 
66.0
4 5
閹5   莫雷拉
127
 
3.5
7 10
閹5   賀銘年
121
 
40.0
5 2
閹5   梁家俊
132
 
6.5
9 9
閹5   巴度
121
 
14.0

預測
標誌
評論
12 23.1%(1位)
8 13.9%(2位)
11 13.7%(3位)
6 11.2%(4位)
4 × 8.1%(5位)
1 1%(12位)
7 3.7%(10位)
3 4.5%(8位)
5 4.4%(9位)
10 8.1%(6位)
2 5.2%(7位)
9 3.1%(11位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
4 5
閹5   莫雷拉
127
 
3.5
1 4 ×
閹7   蔡明紹
129
 
4.4
5 2
閹5   梁家俊
132
 
6.5
6 6
閹5   潘頓
126
 
6.8
2 12
閹9   潘明輝
114
 
6.8
9 9
閹5   巴度
121
 
14.0
3 11
閹10   彭國年
120
 
16.0
8 8
閹8   何澤堯
121
 
18.0
7 10
閹5   賀銘年
121
 
40.0
12 7
閹5   楊明綸
123
 
60.0
10 3
閹6   波健士
131
 
66.0
11 1
閹6   巫顯東
130
 
150.0

預測
標誌
評論
5 4.4%(9位)
4 × 8.1%(5位)
2 5.2%(7位)
6 11.2%(4位)
12 23.1%(1位)
9 3.1%(11位)
11 13.7%(3位)
8 13.9%(2位)
10 8.1%(6位)
7 3.7%(10位)
3 4.5%(8位)
1 1%(12位)
最終更新日期:02月23日(二)13:00
必要Gold
VIP 10G
普通 20G

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON