ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測
更新:02月23日(二)13:00

3

山光讓賽
2021年2月24日(三) 開跑 19:45
草地 1650m  總獎金HK$3,000,000預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 6
閹6   潘明輝
112
 
9.2
2 2
閹8   潘頓
129
 
9.5
3 8
閹5   巴度
113
 
4.7
4 3
閹8   何澤堯
117
 
4.7
5 9
閹6   巫顯東
110
 
8.0
6 4
閹6   蔡明紹
113
 
10.0
7 5
閹4   田泰安
113
 
20.0
8 7 ×
閹7   莫雷拉
115
 
3.6
9 1
閹7   梁家俊
133
 
39.0

預測
標誌
評論
6 16.4%(3位)
2 8.1%(7位)
8 16.5%(2位)
3 14.8%(4位)
9 8.8%(6位)
4 17.6%(1位)
5 0.9%(9位)
7 × 14.6%(5位)
1 2.3%(8位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
6 4
閹6   蔡明紹
113
 
10.0
3 8
閹5   巴度
113
 
4.7
1 6
閹6   潘明輝
112
 
9.2
4 3
閹8   何澤堯
117
 
4.7
8 7 ×
閹7   莫雷拉
115
 
3.6
9 1
閹7   梁家俊
133
 
39.0
5 9
閹6   巫顯東
110
 
8.0
2 2
閹8   潘頓
129
 
9.5
7 5
閹4   田泰安
113
 
20.0

預測
標誌
評論
4 17.6%(1位)
8 16.5%(2位)
6 16.4%(3位)
3 14.8%(4位)
7 × 14.6%(5位)
1 2.3%(8位)
9 8.8%(6位)
2 8.1%(7位)
5 0.9%(9位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
8 7 ×
閹7   莫雷拉
115
 
3.6
3 8
閹5   巴度
113
 
4.7
4 3
閹8   何澤堯
117
 
4.7
5 9
閹6   巫顯東
110
 
8.0
1 6
閹6   潘明輝
112
 
9.2
2 2
閹8   潘頓
129
 
9.5
6 4
閹6   蔡明紹
113
 
10.0
7 5
閹4   田泰安
113
 
20.0
9 1
閹7   梁家俊
133
 
39.0

預測
標誌
評論
7 × 14.6%(5位)
8 16.5%(2位)
3 14.8%(4位)
9 8.8%(6位)
6 16.4%(3位)
2 8.1%(7位)
4 17.6%(1位)
5 0.9%(9位)
1 2.3%(8位)
最終更新日期:02月23日(二)13:00
必要Gold
VIP 10G
普通 20G

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON