ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測
更新:02月23日(二)13:00

4

景光讓賽
2021年2月24日(三) 開跑 20:15
草地 1000m  總獎金HK$1,500,000預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 1 ×
閹4   潘頓
132
 
4.3
2 7
閹4   巴度
118
 
24.0
3 9
閹5   田泰安
115
 
2.9
4 2
閹7   莫雷拉
132
 
3.2
5 4
閹5   何澤堯
124
 
16.0
6 8
閹5   黃皓楠
113
 
125.0
7 12
閹4   巫顯東
111
 
75.0
8 6
閹5   梁家俊
119
 
11.0
9 11
閹7   黎海榮
114
 
54.0
10 3
閹6   賀銘年
129
 
38.0
11 5
閹7   潘明輝
119
 
13.0
12 10
閹5   楊明綸
115
 
97.0

預測
標誌
評論
1 × 9.1%(5位)
7 10.7%(4位)
9 17.6%(1位)
2 8.6%(6位)
4 11.2%(3位)
8 2.2%(11位)
12 12%(2位)
6 7%(9位)
11 8.6%(7位)
3 3.6%(10位)
5 8.2%(8位)
10 1.2%(12位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
3 9
閹5   田泰安
115
 
2.9
7 12
閹4   巫顯東
111
 
75.0
5 4
閹5   何澤堯
124
 
16.0
2 7
閹4   巴度
118
 
24.0
1 1 ×
閹4   潘頓
132
 
4.3
11 5
閹7   潘明輝
119
 
13.0
12 10
閹5   楊明綸
115
 
97.0
10 3
閹6   賀銘年
129
 
38.0
6 8
閹5   黃皓楠
113
 
125.0
4 2
閹7   莫雷拉
132
 
3.2
8 6
閹5   梁家俊
119
 
11.0
9 11
閹7   黎海榮
114
 
54.0

預測
標誌
評論
9 17.6%(1位)
12 12%(2位)
4 11.2%(3位)
7 10.7%(4位)
1 × 9.1%(5位)
5 8.2%(8位)
10 1.2%(12位)
3 3.6%(10位)
8 2.2%(11位)
2 8.6%(6位)
6 7%(9位)
11 8.6%(7位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
3 9
閹5   田泰安
115
 
2.9
4 2
閹7   莫雷拉
132
 
3.2
1 1 ×
閹4   潘頓
132
 
4.3
8 6
閹5   梁家俊
119
 
11.0
11 5
閹7   潘明輝
119
 
13.0
5 4
閹5   何澤堯
124
 
16.0
2 7
閹4   巴度
118
 
24.0
10 3
閹6   賀銘年
129
 
38.0
9 11
閹7   黎海榮
114
 
54.0
7 12
閹4   巫顯東
111
 
75.0
12 10
閹5   楊明綸
115
 
97.0
6 8
閹5   黃皓楠
113
 
125.0

預測
標誌
評論
9 17.6%(1位)
2 8.6%(6位)
1 × 9.1%(5位)
6 7%(9位)
5 8.2%(8位)
4 11.2%(3位)
7 10.7%(4位)
3 3.6%(10位)
11 8.6%(7位)
12 12%(2位)
10 1.2%(12位)
8 2.2%(11位)
最終更新日期:02月23日(二)13:00
必要Gold
VIP 10G
普通 20G

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON