ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測
更新:09月14日(二)13:00

6

香港鄉村俱樂部挑戰盃(讓賽)
2021年9月15日(三) 開跑 21:45
草地 1650m  總獎金HK$1,570,000預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 9
閹4   何澤堯
116
 
1.8
2 10
閹6   霍宏聲
119
 
9.8
3 11
閹8   田泰安
115
 
6.1
4 5
閹6   潘頓
120
 
8.5
5 8
閹7   楊明綸
117
 
18.0
6 4
閹6   莫雷拉
124
 
21.0
7 12
閹6   黎海榮
114
 
123.0
8 6 ×
閹7   蔡明紹
120
 
42.0
9 1
閹6   巫顯東
130
 
13.0
10 7
閹4   班德禮
118
 
186.0
11 3
閹7   巴度
125
 
17.0
12 2
閹7   潘明輝
123
 
41.0

預測
標誌
評論
9 11.7%(3位)
10 12.4%(2位)
11 17.2%(1位)
5 11.2%(4位)
8 6.6%(8位)
4 7.1%(6位)
12 6.5%(9位)
6 × 10.2%(5位)
1 5.3%(10位)
7 0.1%(12位)
3 5%(11位)
2 6.6%(7位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
3 11
閹8   田泰安
115
 
6.1
2 10
閹6   霍宏聲
119
 
9.8
1 9
閹4   何澤堯
116
 
1.8
4 5
閹6   潘頓
120
 
8.5
8 6 ×
閹7   蔡明紹
120
 
42.0
11 3
閹7   巴度
125
 
17.0
10 7
閹4   班德禮
118
 
186.0
12 2
閹7   潘明輝
123
 
41.0
6 4
閹6   莫雷拉
124
 
21.0
5 8
閹7   楊明綸
117
 
18.0
7 12
閹6   黎海榮
114
 
123.0
9 1
閹6   巫顯東
130
 
13.0

預測
標誌
評論
11 17.2%(1位)
10 12.4%(2位)
9 11.7%(3位)
5 11.2%(4位)
6 × 10.2%(5位)
3 5%(11位)
7 0.1%(12位)
2 6.6%(7位)
4 7.1%(6位)
8 6.6%(8位)
12 6.5%(9位)
1 5.3%(10位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 9
閹4   何澤堯
116
 
1.8
3 11
閹8   田泰安
115
 
6.1
4 5
閹6   潘頓
120
 
8.5
2 10
閹6   霍宏聲
119
 
9.8
9 1
閹6   巫顯東
130
 
13.0
11 3
閹7   巴度
125
 
17.0
5 8
閹7   楊明綸
117
 
18.0
6 4
閹6   莫雷拉
124
 
21.0
12 2
閹7   潘明輝
123
 
41.0
8 6 ×
閹7   蔡明紹
120
 
42.0
7 12
閹6   黎海榮
114
 
123.0
10 7
閹4   班德禮
118
 
186.0

預測
標誌
評論
9 11.7%(3位)
11 17.2%(1位)
5 11.2%(4位)
10 12.4%(2位)
1 5.3%(10位)
3 5%(11位)
8 6.6%(8位)
4 7.1%(6位)
2 6.6%(7位)
6 × 10.2%(5位)
12 6.5%(9位)
7 0.1%(12位)
最終更新日期:09月14日(二)13:00
必要Gold
VIP 10G
普通 20G

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON