ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測
更新:04月02日(二)13:00

1

汲水門讓賽
2024年4月3日(三) 開跑 19:15
全天候 1800m  總獎金HK$875,000預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 12
閹5   田泰安
115
 
7.1
2 4
閹5   布文
131
 
11.0
3 6
閹5   黃智弘
119
 
10.0
4 11
閹7   楊明綸
117
 
14.0
5 10
閹4   巴度
118
 
21.0
6 1
閹7   湯普新
135
 
17.0
6 2
閹4   鍾易禮
128
 
23.0
8 3
閹5   潘頓
131
 
3.6
9 7
閹4   霍宏聲
127
 
19.0
10 5
閹5   希威森
129
 
11.0
11 13
閹5   蔡明紹
115
 
30.0
12 14
閹6   巫顯東
113
 
81.0
13 9 ×
閹6   董明朗
120
 
30.0
14 8
閹5   艾道拿
122
 
5.9

預測
標誌
評論
12 18%(1位)
4 5.2%(10位)
6 5.9%(6位)
11 10.6%(3位)
10 10.8%(2位)
1 3.3%(14位)
2 3.6%(13位)
3 5.1%(11位)
7 4.5%(12位)
5 5.5%(7位)
13 8.7%(4位)
14 5.4%(9位)
9 × 8%(5位)
8 5.4%(8位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 12
閹5   田泰安
115
 
7.1
5 10
閹4   巴度
118
 
21.0
4 11
閹7   楊明綸
117
 
14.0
11 13
閹5   蔡明紹
115
 
30.0
13 9 ×
閹6   董明朗
120
 
30.0
2 4
閹5   布文
131
 
11.0
3 6
閹5   黃智弘
119
 
10.0
6 1
閹7   湯普新
135
 
17.0
6 2
閹4   鍾易禮
128
 
23.0
8 3
閹5   潘頓
131
 
3.6
9 7
閹4   霍宏聲
127
 
19.0
10 5
閹5   希威森
129
 
11.0
12 14
閹6   巫顯東
113
 
81.0
14 8
閹5   艾道拿
122
 
5.9

預測
標誌
評論
12 18%(1位)
10 10.8%(2位)
11 10.6%(3位)
13 8.7%(4位)
9 × 8%(5位)
4 5.2%(10位)
6 5.9%(6位)
1 3.3%(14位)
2 3.6%(13位)
3 5.1%(11位)
7 4.5%(12位)
5 5.5%(7位)
14 5.4%(9位)
8 5.4%(8位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
8 3
閹5   潘頓
131
 
3.6
14 8
閹5   艾道拿
122
 
5.9
1 12
閹5   田泰安
115
 
7.1
3 6
閹5   黃智弘
119
 
10.0
2 4
閹5   布文
131
 
11.0
10 5
閹5   希威森
129
 
11.0
4 11
閹7   楊明綸
117
 
14.0
6 1
閹7   湯普新
135
 
17.0
9 7
閹4   霍宏聲
127
 
19.0
5 10
閹4   巴度
118
 
21.0
6 2
閹4   鍾易禮
128
 
23.0
11 13
閹5   蔡明紹
115
 
30.0
13 9 ×
閹6   董明朗
120
 
30.0
12 14
閹6   巫顯東
113
 
81.0

預測
標誌
評論
3 5.1%(11位)
8 5.4%(8位)
12 18%(1位)
6 5.9%(6位)
4 5.2%(10位)
5 5.5%(7位)
11 10.6%(3位)
1 3.3%(14位)
7 4.5%(12位)
10 10.8%(2位)
2 3.6%(13位)
13 8.7%(4位)
9 × 8%(5位)
14 5.4%(9位)
最終更新日期:04月02日(二)13:00
必要Gold
VIP 10G
普通 20G

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON