ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測
更新:05月21日(二)13:00

3

蘭開夏讓賽
2024年5月22日(三) 開跑 19:40
草地 1650m  總獎金HK$1,170,000預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 1
閹4   黃智弘
128
 
27.0
2 5
閹5   艾道拿
127
 
2.8
3 3
閹6   鍾易禮
128
 
6.4
4 2
閹4   潘頓
132
 
9.5
5 8
閹4   湯普新
123
 
8.9
6 11
閹7   蔡明紹
117
 
29.0
7 10
閹6   班德禮
121
 
8.9
8 9
閹4   潘明輝
119
 
10.0
9 4
閹5   霍宏聲
128
 
13.0
10 12
閹7   希威森
118
 
96.0
11 7
閹3   何澤堯
124
 
53.0
12 6 ×
閹5   田泰安
125
 
9.8

預測
標誌
評論
1 2%(12位)
5 7.7%(7位)
3 8.1%(6位)
2 3.5%(11位)
8 4.3%(10位)
11 18.8%(1位)
10 13.8%(2位)
9 9.7%(4位)
4 5.3%(8位)
12 12.9%(3位)
7 4.5%(9位)
6 × 9.3%(5位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
6 11
閹7   蔡明紹
117
 
29.0
7 10
閹6   班德禮
121
 
8.9
10 12
閹7   希威森
118
 
96.0
8 9
閹4   潘明輝
119
 
10.0
12 6 ×
閹5   田泰安
125
 
9.8
1 1
閹4   黃智弘
128
 
27.0
2 5
閹5   艾道拿
127
 
2.8
3 3
閹6   鍾易禮
128
 
6.4
4 2
閹4   潘頓
132
 
9.5
5 8
閹4   湯普新
123
 
8.9
9 4
閹5   霍宏聲
128
 
13.0
11 7
閹3   何澤堯
124
 
53.0

預測
標誌
評論
11 18.8%(1位)
10 13.8%(2位)
12 12.9%(3位)
9 9.7%(4位)
6 × 9.3%(5位)
1 2%(12位)
5 7.7%(7位)
3 8.1%(6位)
2 3.5%(11位)
8 4.3%(10位)
4 5.3%(8位)
7 4.5%(9位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
2 5
閹5   艾道拿
127
 
2.8
3 3
閹6   鍾易禮
128
 
6.4
5 8
閹4   湯普新
123
 
8.9
7 10
閹6   班德禮
121
 
8.9
4 2
閹4   潘頓
132
 
9.5
12 6 ×
閹5   田泰安
125
 
9.8
8 9
閹4   潘明輝
119
 
10.0
9 4
閹5   霍宏聲
128
 
13.0
1 1
閹4   黃智弘
128
 
27.0
6 11
閹7   蔡明紹
117
 
29.0
11 7
閹3   何澤堯
124
 
53.0
10 12
閹7   希威森
118
 
96.0

預測
標誌
評論
5 7.7%(7位)
3 8.1%(6位)
8 4.3%(10位)
10 13.8%(2位)
2 3.5%(11位)
6 × 9.3%(5位)
9 9.7%(4位)
4 5.3%(8位)
1 2%(12位)
11 18.8%(1位)
7 4.5%(9位)
12 12.9%(3位)
最終更新日期:05月21日(二)13:00
必要Gold
VIP 10G
普通 20G

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON