ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測
更新:05月21日(二)13:00

4

禧福讓賽
2024年5月22日(三) 開跑 20:10
草地 1200m  總獎金HK$1,170,000預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 10
閹4   班德禮
124
 
1.9
2 5
閹5   霍宏聲
130
 
10.0
3 3
閹4   潘頓
132
 
25.0
4 7
閹3   鍾易禮
124
 
9.4
5 8
閹3   布文
127
 
35.0
6 9
閹3   田泰安
125
 
40.0
7 11
閹4   艾兆禮
119
 
9.8
8 1 ×
閹6   周俊樂
133
 
13.0
9 6
閹6   賀銘年
128
 
42.0
10 12
閹7   希威森
118
 
15.0
11 4
閹4   何澤堯
130
 
8.4
12 2
閹4   巫顯東
133
 
66.0

預測
標誌
評論
10 15.8%(2位)
5 4.3%(9位)
3 2.2%(10位)
7 5.8%(7位)
8 1.3%(12位)
9 9.9%(4位)
11 13.1%(3位)
1 × 9.7%(5位)
6 6.2%(6位)
12 25.5%(1位)
4 4.7%(8位)
2 1.4%(11位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
10 12
閹7   希威森
118
 
15.0
1 10
閹4   班德禮
124
 
1.9
7 11
閹4   艾兆禮
119
 
9.8
6 9
閹3   田泰安
125
 
40.0
8 1 ×
閹6   周俊樂
133
 
13.0
2 5
閹5   霍宏聲
130
 
10.0
3 3
閹4   潘頓
132
 
25.0
4 7
閹3   鍾易禮
124
 
9.4
5 8
閹3   布文
127
 
35.0
9 6
閹6   賀銘年
128
 
42.0
11 4
閹4   何澤堯
130
 
8.4
12 2
閹4   巫顯東
133
 
66.0

預測
標誌
評論
12 25.5%(1位)
10 15.8%(2位)
11 13.1%(3位)
9 9.9%(4位)
1 × 9.7%(5位)
5 4.3%(9位)
3 2.2%(10位)
7 5.8%(7位)
8 1.3%(12位)
6 6.2%(6位)
4 4.7%(8位)
2 1.4%(11位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 10
閹4   班德禮
124
 
1.9
11 4
閹4   何澤堯
130
 
8.4
4 7
閹3   鍾易禮
124
 
9.4
7 11
閹4   艾兆禮
119
 
9.8
2 5
閹5   霍宏聲
130
 
10.0
8 1 ×
閹6   周俊樂
133
 
13.0
10 12
閹7   希威森
118
 
15.0
3 3
閹4   潘頓
132
 
25.0
5 8
閹3   布文
127
 
35.0
6 9
閹3   田泰安
125
 
40.0
9 6
閹6   賀銘年
128
 
42.0
12 2
閹4   巫顯東
133
 
66.0

預測
標誌
評論
10 15.8%(2位)
4 4.7%(8位)
7 5.8%(7位)
11 13.1%(3位)
5 4.3%(9位)
1 × 9.7%(5位)
12 25.5%(1位)
3 2.2%(10位)
8 1.3%(12位)
9 9.9%(4位)
6 6.2%(6位)
2 1.4%(11位)
最終更新日期:05月21日(二)13:00
必要Gold
VIP 10G
普通 20G

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON