ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測
更新:06月11日(二)13:00

1

紫菀讓賽
2024年6月12日(三) 開跑 18:40
草地 1650m  總獎金HK$875,000預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 4
閹6   黃智弘
124
 
10.0
2 11 ×
閹4   蔡明紹
125
 
9.7
3 12
閹6   田泰安
115
 
20.0
4 6
閹5   潘頓
129
 
3.0
5 10
閹5   潘明輝
124
 
5.9
6 2
閹5   布文
133
 
10.0
7 7
閹5   何澤堯
127
 
11.0
8 8
閹5   董明朗
126
 
19.0
9 3
閹5   班德禮
132
 
7.0
10 9
閹5   艾兆禮
126
 
23.0
11 1
閹7   巴度
135
 
29.0
12 5
閹7   湯普新
131
 
48.0

預測
標誌
評論
4 7.5%(8位)
11 × 8.5%(5位)
12 14.8%(1位)
6 10.7%(3位)
10 11.1%(2位)
2 5.3%(12位)
7 6.6%(9位)
8 7.9%(6位)
3 7.7%(7位)
9 9%(4位)
1 5.4%(10位)
5 5.4%(11位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
3 12
閹6   田泰安
115
 
20.0
5 10
閹5   潘明輝
124
 
5.9
4 6
閹5   潘頓
129
 
3.0
10 9
閹5   艾兆禮
126
 
23.0
2 11 ×
閹4   蔡明紹
125
 
9.7
1 4
閹6   黃智弘
124
 
10.0
6 2
閹5   布文
133
 
10.0
7 7
閹5   何澤堯
127
 
11.0
8 8
閹5   董明朗
126
 
19.0
9 3
閹5   班德禮
132
 
7.0
11 1
閹7   巴度
135
 
29.0
12 5
閹7   湯普新
131
 
48.0

預測
標誌
評論
12 14.8%(1位)
10 11.1%(2位)
6 10.7%(3位)
9 9%(4位)
11 × 8.5%(5位)
4 7.5%(8位)
2 5.3%(12位)
7 6.6%(9位)
8 7.9%(6位)
3 7.7%(7位)
1 5.4%(10位)
5 5.4%(11位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
4 6
閹5   潘頓
129
 
3.0
5 10
閹5   潘明輝
124
 
5.9
9 3
閹5   班德禮
132
 
7.0
2 11 ×
閹4   蔡明紹
125
 
9.7
1 4
閹6   黃智弘
124
 
10.0
6 2
閹5   布文
133
 
10.0
7 7
閹5   何澤堯
127
 
11.0
8 8
閹5   董明朗
126
 
19.0
3 12
閹6   田泰安
115
 
20.0
10 9
閹5   艾兆禮
126
 
23.0
11 1
閹7   巴度
135
 
29.0
12 5
閹7   湯普新
131
 
48.0

預測
標誌
評論
6 10.7%(3位)
10 11.1%(2位)
3 7.7%(7位)
11 × 8.5%(5位)
4 7.5%(8位)
2 5.3%(12位)
7 6.6%(9位)
8 7.9%(6位)
12 14.8%(1位)
9 9%(4位)
1 5.4%(10位)
5 5.4%(11位)
最終更新日期:06月11日(二)13:00
必要Gold
VIP 10G
普通 20G

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON